Κάλλιον αργά παρά ποτέ...

7.00
 

Συγγραφέας: Μαρούλλα Λάμπρου

Λάρνακα 2013, σελ. 39 (τυπωμένο σε 500 αντίτυπα)

 

Ποιήματα στην Κυπριακή διάλεκτο. Φέρει πρόλογο και χαιρετισμό από τον Δήμαρχο της Λάρνακος Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτη