ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ - Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - 7 ΤΟΜΟΙ

55.00
 

Συγγραφέας: Κ. Παπαρρηγόπουλου

Βιομηχανική βιβλιοδεσία σε εξαιρετική κατάσταση.

7η έκδοση μετά προσθηκών, σημειώσεων και βελτιώσεων επί τη βάσει των νεώτερων ιστορικών δεδομένων

7 τόμοι

Εκδόσεις Σεφερλής