Εκπαιδεύοντας ψυχολόγους στη συμβουλευτική

 
15.10
 

Εκπαιδεύοντας ψυχολόγους στη συμβουλευτικήΣτέλιος Ν. Γεωργίου

Ελληνικά Γράμματα, 2003
252 σελ.
ISBN 960-406-557-2, ISBN-13 978-960-406-557-8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι αφενός να αναδείξει την αναγκαιότητα της καλής γνώσης συμβουλευτικών δεξιοτήτων από τους ψυχολόγους όλων των ειδικοτήτων και από άλλους σχετικούς επαγγελματίες, και αφετέρου να περιγράψει τα στοιχεία που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη συμβουλευτική.
Το βιβλίο περιλαμβάνει τρία μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο γνωστές θεωρίες συμβουλευτικής ψυχολογίας που έχουν διατυπωθεί ως τώρα και χρησιμοποιούνται ευρέως από επαγγελματίες ψυχολόγους ή συμβούλους. Περιγράφονται επίσης οι μέθοδοι και οι επιμέρους τεχνικές που προκύπτουν από κάθε θεωρητική τοποθέτηση. Οι θεωρίες που εξετάζονται κριτικά είναι οι ψυχοδυναμικές, οι συμπεριφοριστικές, η προσωποκεντρική καθώς και θεωρίες μικρότερης εμβέλειας. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται τα στάδια και τα χαρακτηριστικά της ψυχολογικής συνέντευξης, του βασικού εργαλείου που χρησιμοποιεί ο ψυχολόγος για να κάνει την παρέμβασή του και να βοηθήσει το άτομο που χρειάζεται βοήθεια. Εξετάζονται επίσης βασικά συστατικά της συμβουλευτικής διαδικασίας. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται μια πρόταση για τη διδασκαλία ενός μεταπτυχιακού μαθήματος συμβουλευτικής ψυχολογίας. Το υλικό εμφανίζεται με διδακτική μορφή και ακολουθείται η χρονολογική συνέχεια ενός τυπικού εξαμήνου. Δίνονται επίσης εισηγήσεις για πρακτική άσκηση με παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές.

Latest Arrivals / Νέες παραλαβές