Αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων

 
19.10
 

Αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων


Εγχειρίδιο για ψυχολόγους

Φρόσω Μόττη - Στεφανίδη

Ελληνικά Γράμματα, 1999
317 σελ.
ISBN 960-344-852-4, ISBN-13 978-960-344-852-5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στη νοημοσύνη και στους τρόπους αξιολόγησής της. Τα κεφάλαια εξετάζουν το ρόλο της κλινικής συνέντευξης και παρατήρησης στην αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων, καθώς και τρόπους ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων παιδιών από την ελληνική κλίμακα νοημοσύνης WISC-III. Επίσης, εξετάζονται προφίλ των νοητικών ικανοτήτων στο WISC-III παιδιών που ανήκουν σε ειδικούς πληθυσμούς, καθώς και θέματα που αφορούν τη διάγνωση της νοητικής καθυστέρησης και της δυσλεξίας. Τέλος, παρουσιάζεται ένας τρόπους συγγραφής της ψυχολογικής έκθεσης.
Το βιβλίο απευθύνεται κατ’ αρχήν σε ψυχολόγους που καλούνται να αξιολογήσουν τη νοημοσύνη και να διαγνώσουν γνωστικά και ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και εφήβων, καθώς και σε άλλους ειδικούς της ψυχικής υγείας (παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοπεδικούς κ.λπ.), οι οποίοι είναι, μεταξύ άλλων, οι αποδέκτες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και καλούνται να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών αυτών.

 

Latest Arrivals / Νέες παραλαβές