ΓΟΥΝΤΥ Ο ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ (1979)

Η πρώτη εμφάνιση του Γούντυ του Τρυποκάρυδου στην Ελλάδα ήταν από την εκδοτική ΟΣΚΑΡ ΠΡΕΣΣ. Κυκλοφόρησαν 52 τεύχη.