ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΘΟΡΓΚΑΛ (1996)

Τον Μάιο του 1996 ξεκινάει η έκδοση της σειρά ΘΟΡΓΚΑΛ από την ΜΑΜΟΥΘΚΟΜΙΞ. Κυκλοφόρησαν συνολικά 16 τεύχη. Είναι μέρος της σειράς 'ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ'