Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΑΡΚ (Α' έκδοση 1994, Β' έκδοση 2007 και Γ΄έκδοση 2017)