ΓΟΥΝΤΥ (1991)

Οι περιπέτειες του Γούντυ του Τρυποκάρυδου σε έκδοση του EDIMAS. Κυκλοφόρησαν 7 τεύχη.