ΓΕΛΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (1990)

ΓΕΛΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (1990)

Το 1990 η ΠΟΛΥΕΚΔΟΤΙΚΗ επανακυκλοφορεί ορισμένες από τις ιστορίες που είχαν κυκλοφορήσει παλαιότερα στα ΧΡΥΣΑ ΚΟΜΙΚΣ. Αυτή η εκδοτική προσπάθεια σταμάτησε στα 10 τεύχη.