ΓΙΟΥΠΙΙΙ (1984)

Από τις εκδόσεις ΔΕΚΑ ΕΠΕ κυκλοφόρησε το ΓΙΟΥΠΙΙΙ το 1984. Κυκλοφόρησαν 12 τεύχη