ΒΑΒΟΥΡΑ (1981)

Η έκδοση της Βαβούρας ξεκίνησε από την εκδοτική ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2001 το 2981. Κυκλοφόρησαν 327 τεύχη. Ακολούθως ξεκίνησε η έκδοση με καινούρια αρίθμηση και κυκλοφόρησε ακόμη 424 τεύχη.