ΜΠΕΡΝΑΡ ΚΑΙ ΜΠΙΑΝΚΑ: ΚΟΜΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (1978)