ΤΡΟΥΕΝΟ (Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) (1977)

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το ΤΡΟΥΕΝΟ το 1977. Κυκλοφόρησαν 206 τεύχη. Ακολούθως ξεκίνησε καινούρια έκδοση με καινούρια αρίθμηση (Β' Περίοδος)