ΔΡΑΣΙΣ (1969)

Η εκδοτική ΤΕΟ-ΓΚΡΕΚΑ ξεκινησε την έκδοση της ΔΡΑΣΙΣ το 1969. Από τα μακροβιοτερα πολεμικά περιοδικά, κυκλοφόρησε 1176 τεύχη. Από τα γνωστότερα πολεμικά κόμικς και ένα από τα παλαιότερα.