ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ (1952)

Από τα σπανιότερα έντυπα του είδους, η συγκεκριμένη σειρά του Νίκου Ρούτσου κυκλοφόρησε το 1952 σε 8 αντίτυπα.