Η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ (1949)

Η εκδοτική του Στέλιου Ανεμοδουρά κυκλοφόρησε το 1949 την σειρά 'ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ'. Κυκλοφόρησαν 23 τεύχη.