1800 (2018)

Η εκπληκτική σειρά του Θανάση Καραμπάλιου έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 5 τεύχη.