ΤΙΡΑΜΟΛΑ (1970)

Οι εκδόσεις Καμπανάς ξεκίνησαν την έκδοση του Τιραμόλα το 1970 και κυκλοφόρησαν 976 τεύχη. Από τις μακροβιότερες εκδόσεις του Καμπανά. Κυκλοφόρησαν αργότερα και τα Κλασικά Τιραμόλα (http://bibliocosmos.com/category-2/1973-en/).