ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ (1976)

Η εκδοτική Δραγούνης ξεκινά την έκδοση Μπάγκς Μπάννυ στις 11 Αυγούστου 1976. Η σειρά έφτασε τα 439 τεύχη πρίν σταματήσει την έκδοσή της.