1800 (2018)

Η εκπληκτική σειρά του Θανάση Καραμπάλιου έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 5 τεύχη.

8.95
1800: Πατέρα Θανάσης Καραμπάλιος...
 

8.95
1800: Ελένη Θανάσης Καραμπάλιος...
 

8.95
1800: Αγία Μαύρα Θανάσης...
 

8.95
1800: Χάκι Θανάσης Καραμπάλιος...
 

8.95
1800: Μαύρα Καράβια  Θανάσης...