ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙ - Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΡΙΤΟΜΟ) - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΒΗΜΑ

8.00