ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 8 - ΤΕΥΧΗ 22, 23, 24

5.00
 

Στον 8ο τόμο το τεύχος 23 έχει ένθετη αφίσα του ΛΑΡΡΥ ΜΑΝΝΙΝΟ, και στο τεύχος 24 υπάρχει επίσης ένθετη αφίσα με την ηρωίδα ΚΑΓΙΕΝΝΑ.

Latest Arrivals / Νέες παραλαβές