ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 7 - ΤΕΥΧΗ 19, 20, 21

5.00
 

Στον 7ο τόμο το τεύχος 19 έχει ένθετη αφίσα του ΕΤΕΡΝΑΟΥΤΑ (ιστορία που φιλοξενούσε τότε ο ΣΚΟΡΠΙΟΣ). Στο τεύχος 20 υπάρχει επίσης ένθετη αφίσα του ήρωα ΓΙΟΡ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ, και στο τεύχος 21 υπάρχει ένθετη αφίσα του ΣΚΟΡΠΙΟΥ.