Το πρώτο βουλγαρικό κράτος και η βυζαντινή οικουμενική αυτοκρατορία 681-852

25.00
 

Το πρώτο βουλγαρικό κράτος και η βυζαντινή οικουμενική αυτοκρατορία 681-852


Βυζαντινοβουλγαρικές πολιτικές σχέσεις

Φίλιππος Κ. Φιλίππου

Ηρόδοτος, 2001
187 σελ.
ISBN 960-7290-78-Χ, ISBN-13 978-960-7290-78-6

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μελετήσει μέσα από τις βυζαντινο-βουλγαρικές πολιτικές σχέσεις τη διαμόρφωση της πολιτικής ιδεολογίας του πρώτου βουλγαρικού κράτους, κατά την περίοδο πριν από την αποδοχή του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας, και το ρόλο που έπαιξε η βυζαντινή πολιτική θεωρία περί ύπαρξης ενός και μοναδικού οικουμενικού κράτους.