30 Χρόνια Παρών

 
15.00
 

Συγγραφέας: Ιωάννης Κασουλίδης 

Έκδοση 2019

 Στο βιβλίο με τίτλο «30 Χρόνια Παρών. Ιδέες και σκέψεις για την Κύπρο μας» ο συγγραφέας σκιαγραφεί το σύνολο των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας. Ο κ. Κασουλίδης παραθέτει τις απόψεις για το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου, την εξωτερική πολιτική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη λειτουργία της Δημοκρατίας στην Κύπρο

Latest Arrivals / Νέες παραλαβές