Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΩ 1453

10.00
 

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΩ 1453

Συγγραφέας: ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ 

ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ,ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ.ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ 1920.ΣΕΛΙΔΕΣ 272.