Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204 Μια πολιτική ιστορία

55.00
 

Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204


Μια πολιτική ιστορία

Michael J. Angold
μετάφραση: Ευαγγελία Καργιανιώτη
επιμέλεια: Παναγιώτης Α. Αγαπητός

Παπαδήμας Δημ. Ν., 2008
572 σελ.
ISBN 978-960-206-379-8

Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204


Μια πολιτική ιστορία

Michael J. Angold
μετάφραση: Ευαγγελία Καργιανιώτη
επιμέλεια: Παναγιώτης Α. Αγαπητός

Παπαδήμας Δημ. Ν., 2008
572 σελ.
ISBN 978-960-206-379-8