Η πνευματική δημιουργία στη Λάρνακα Τόμος Α': 100 λογοτέχνες της Λάρνακας

 
15.00
 

Συγγραφείς: Γλαύκος Γεωργιάδης, Γιώργος Κιτρομηλίδης και Κώστας Κατσώνης

Λάρνακα 2018

 

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η πνευματική ζωή, κίνηση και δημιουργία στη Λάρνακα κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, και συγκεκριμένα από την αρχή της Αγγλοκρατίας (1878) μέχρι το 2018.

Στον τόμο αυτό παρουσθάζεται η λογοτεχνική δημιουργία και παραγωγή στη Λάρνακα, μέσα από το έργο 100 λογοτεχνών της πόλης του Ζήνωνα

Latest Arrivals / Νέες παραλαβές