ΚΑΒΑΦΙΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ Νο. 76 - ΠΑΛΑΙΟΘΕΝ ΕΛΛΗΝΙΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1927)

 
90.00
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1927

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΙΜΑΤΗ & ΙΩΝΑ 

* Βαση του βιβλίου του Γ. Π. Σαββίδη (ίσως η καλύτερη μελέτη που έχει γίνει πάνω στις εκδόσεις του Καβάφη) 'Οι Καβαφικές εκδόσεις (1891-1932), το συγκεκριμένο ποίημα ανήκει στην συλλογή Γ7, η οποία κυκλοφόρησε σε μονάχα 183 αντίτυπα

Latest Arrivals / Νέες παραλαβές