ΚΑΒΑΦΙΚΟ ΔΙΦΥΛΛΟ Νο. 44 - Ο ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟ Α' + ΦΥΛΛΟ Β' (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1926)

 
100.00
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1926

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΙΜΑΤΗ & ΙΩΝΑ 

* Βαση του βιβλίου του Γ. Π. Σαββίδη (ίσως η καλύτερη μελέτη που έχει γίνει πάνω στις εκδόσεις του Καβάφη) 'Οι Καβαφικές εκδόσεις (1891-1932), το συγκεκριμένο ποίημα ανήκει στην συλλογή Γ7, η οποία κυκλοφόρησε σε μονάχα 183 αντίτυπα

Latest Arrivals / Νέες παραλαβές